११वी/१२वी वाणिज्य

११वी/१२वी वाणिज्य

ज्या विद्यार्थ्यांना व्यवसाय, आर्थिक माहिती / व्यवहार, आर्थिक मूल्यांचे व्यापार, व्यापार आणि व्यापारात रस आहे अशा विद्यार्थींसाठी वाणिज्य हे अभ्यासाचे क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. वाणिज्य आर्थिक एजंट्सच्या व्यापाराचे व्यवहार करते आणि फायदेशीर वस्तू आणि सेवा प्रदान करुन नागरिकांच्या कल्याणकारीतेमध्ये वाणिज्य प्रमुख भूमिका निभावते.लेखा, व्यवसाय अभ्यास, अर्थशास्त्र आणि इंग्रजी हे इयत्ता ११वी आणि १२वी वाणिज्य विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य आहेत. या विषयांव्यतिरिक्त गणित, इन्फॉरमेशन विज्ञान प्रॅक्टिस, उद्योजकता आणि शारीरिक शिक्षण हे काही पर्यायी विषय आहेत.

विषय

 • अकाउंटन्सी (अनिवार्य)
 • व्यवसाय अभ्यास (अनिवार्य)
 • सांख्यिकी (पर्यायी)
 • इंग्रजी (अनिवार्य)
 • अर्थशास्त्र (पर्यायी)
 • गणित (पर्यायी)
 • अकाउंटन्सी (अनिवार्य)
 • व्यवसाय अभ्यास (अनिवार्य)
 • अर्थशास्त्र (पर्यायी)
 • माहिती अभ्यास (पर्यायी)
 • गणित (पर्यायी)
mrमराठी